Tuesday, 19 April 2011

Hands that Help,


Jawatankuasa Kebajikan Jawatankuasa Kebajikan menguruskan agihan wang Zakat kepada lapan asnaf dan menyalurkan wang pungutan Fidyah kepada golongan kurang kemampuan.
Hands that Help, template, Hands that Help, free powerpoint, Hands that Help, tutorials, Hands that Help, slides

View more -> Hands that Help,

No comments:

Post a Comment